image

Despre noi


Suntem o echipă ambiţioasă, dornică de autodepăşire, ce manifestă o grijă deosebită faţă de profesie şi client, preocupată de rezultat. Seriozitatea, perseverenţa şi bunul simţ sunt valori care ne definesc. Lucrul în echipă sub îndrumarea executorului judecătoresc, cu responsabilitate şi sinceritate, ne ghidează în reuşitele profesionale. Atenţia acordată calitaţii actului de executare se reflectă şi în parteneriatele cu specialişti în diverse profesii: avocaţi, notari, consultanţi fiscali, experţi contabili, experţi evaluatori.


Experiența executorului judecătoresc în domeniul juridic, consilier juridic în administraţie publică, asistent universitar la Facultatea Financiar - Bancară din Bucureşti este susținută și de acumulările din anii studiilor de drept și deține o diplomă în studii juridice obținută în cadrul Universității din Craiova.


Cele menționate au condus la creșterea prestigiului profesional reflectat în multitudinea cazurilor rezolvate favorabil. Îi asigurăm pe cei ce lucrează cu noi de competența și creativitatea noastră în rezolvarea spețelor și, îndeosebi, de respectul cuvenit.


Biroul este reprezentat de Liliana Minodora Samoilă numită executor judecătoresc prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr.2700/C/16.10.2008 şi înregistrat la poziţia nr.87/E/2008 din Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti.

Experienta

Experiența de aproape un deceniu în domeniul executării silite, formarea profesională continuă prin parcurgerea cursurilor de specialitare, participarea la conferințe naționale și internaționale în materia executării silite fac să avem rezultate din ce în ce mai bune, celeritate în executare, fiind rezolvate cu succes cele mai multe spețe de executare silită .


Sediului biroului ultracentral, amenajarea lui după ultimile cerințe și în conformitate cu prevederile legale, dotările, aparatura folosită, demonstrează grija, efortul și interesul arătat pentru actul de executare, respectiv confortul publicului creditori, debitori, avocati, etc, și al nostru, al celor ce zi cu zi devenim mai buni în profesie, o echipa bine pregatită cu o solidă experiență teoretică și practică în domeniul juridic.

img
img
img

Experti

Personal cu expertiză în activitatea de executare silită.

Profesioniști

Suntem persoane cu o pregătire corespunzătoare, licențiate în drept, în permanent concurs cu ele însele și un exemplu pentru ceilalți, oneste, altruiste, cu vocație pentru profesia aleasă.

Preturi acceptabile

Percepem onorarii care mulțumesc pe de o parte clienții nostri, iar pe de altă parte reprezintă veniturile scontate de noi.

image

Competenta

Biroul Executorului Judecătoresc Samoilă Liliana Minodora îşi exercită competenţa pe circumscripţia Curţii de Apel Bucureşti.

Tribunale şi Judecătorii din cadrul Curţii de Apel Bucureşti:

TribunalulJudecătoria
BucureştiSector 1
Sector 2
Sector 3
Sector 4
Sector 5
Sector 6
CălăraşiCălăraşi
Olteniţa
Lehliu Gara
GiurgiuGiurgiu
Bolintin Vale
IalomiţaFeteşti
Urziceni
Slobozia
TeleormanAlexandria
Roşiori de Verde
Turnu Măgurele
Videle
Zimnicea
IlfovBuftea
Cornetu
image

De ce noi?

Profesionalism

O echipă cu o înaltă calificare și care dă dovadă de o bună cunoaștere a domeniului

Celeritate în executare

Dinamismul asteptat de client în oferirea de soluții

Seriozitate

Decență și onestitate în rezolvarea problemelor

Executarea titlurilor executorii în regim de urgență și găsirea unor soluții juridice inovatoare care să contribuie la rapiditatea executării silite. La data depunerii cererilor de executare silită toate documentele și taxele necesare deschiderii dosarului de executare silită sunt verificate de către executorul judecătoresc sau de consilierii juridici ai Biroului, iar în cazurile care necesită consultanță juridică aceasta se acordă gratuit, se respectă astfel principiul celerității, fără a fi nevoie să se acorde noi termene pentru completare dosar.


Actele de executare silită sunt emise de executorul judecătoresc, în termen, stabilind astfel o ordine a priorităților fără a fi făcute unele în detrimentul altora, în termenele scurte ale Codului de Procedura Civila , iar dacă există motive temeinice se pot acorda termene maxime potrivit prevederilor legale. Executorul judecătoresc va putea dispune ca încunoștințarea parților să se facă și telefonic, telegrafic, prin fax, posta electronică sau prin orice alt mijloc de comunicare ce asigură, dupa caz, transmiterea textului actului supus comunicării ori înștiințarea pentru prezentarea la termen, precum și confirmarea primirii actului, dacă părțile au indicat executorului judecătoresc date în acest scop.


Executarea silită presupune seriozitate, iar câștigătorii sunt clienții noștri, creditorii, dar, de ce nu, și debitorii, care trebuie să își clarifice situația juridică. Seriozitatea înseamnă și conștientizarea efectelor juridice a actelor de executare silita care nu de puține ori sunt traumatizante, în ciuda faptului că debitorul știe la ce să se aștepte și are „împotriva sa un titlu executoriu „ obținut poate cu ani în urma, e greu de acceptat o executare forțată, pentru ca nu, executarea se face de bunăvoie, însă........, de aceea adesea în executare silită empatizăm, dar nimeni nu e mai presus de lege și atunci, cu seriozitate, cu tact și moralitate în aplicarea în fapt a legii, organul de executare aduce la îndeplinire atribuțiile sale.